ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္ေတြ ဆီးအိတ္ေရာင္အႏၱရာယ္ ဘာေၾကာင့္ ႀကံဳေတြ႔ႏိုင္သလဲ?

0

ကိုယ္ဝန္ ရက္သတၱပတ္ (၃၂)ပတ္မွ (၃၅)ပတ္အတြင္းမွာ ဆီးအိမ္ကို ကေလးရဲ႕ဦးေခါင္းပိုင္းက ဖိသားသလိုအေနအထား ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ ဆီးဝမ္းမထိန္းႏိုင္တာေတြ ၊ ဆီးအႀကိမ္ႀကိမ္သြားတာေတြကိုလည္း ႀကံဳေတြ႔ရပါတယ္။ ဆီးမၾကာခဏသြားတဲ့ ဆီးအိတ္ေရာင္နာ အႏၱရာယ္ရွိေနႏိုင္တဲ့အတြက္ အဲဒီလိုျဖစ္မသြားဖို႔ရာ မိမိရဲ႕အတြင္းခံကို ခဏ ခဏလဲေပးသင့္ပါတယ္။ မိန္းမကိုယ္ကိုလည္း သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္းထားသင့္ပါတယ္

You might also like
Leave a comment