ကိုယ့္မနက္ဖန္ေတြကို ဘယ္လိုပံုေဖာ္ခ်င္သလဲ

ေလာကႀကီးမွာ မေျပာင္းလဲခ်င္သူဟာ ေကာင္းတဲ့ဘက္ကို ဘယ္ေတာ့မွ ေျပာင္းလဲလာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေလာကႀကီးကို အရြဲ႕႕တိုက္ ၊ ကိုယ့္ဘဝကိုယ္ မေက်နပ္တဲ့ခင္ပြန္းကို ေပါင္းသင္းမိသူက သူမဘဝကိုလည္း ဘယ္ေတာ့မွ ေက်နပ္လာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

Lesson tags: Myanmar video
Back to: ေပ်ာ္႐ႊင္သာယာေသာ အိမ္ေထာင္ေရး ထူေထာင္လိုသူမ်ားအတြက္