ကေလးငယ္မ်ား သင္ယူပံု

Author: BurmeseHearts

သူ႔ကိုထိန္းတဲ့သူဟာ သူ႔အေပၚ ေႏြးေထြးမႈ ရွိ မရွိ ၊ အကာအကြယ္ေပးမႈ ၊ လံုၿခံဳမႈ ရွိေစတာ ၊ သူငိုရင္ခ်က္ခ်င္း ေခ်ာ့ျမႇဴတာကေနစလို႔ အဲဒီလူႀကီးမိဘကို စတင္သိတတ္ တြယ္တာလာတာေတြ ၊ ေၾကာက္တတ္လာတာေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။

ခံစားမႈခ်င္း ထပ္တူညီလာဖို႔ ကိုယ္ခ်င္းစာ ၊ ေႏြးေထြးမႈေပးဖို႔လိုတယ္ေလ

Author: BurmeseHearts

ေရာင့္တက္မွာစိုးလို႔ဆိုၿပီး ခ်ီးေျမႇာက္စကားမဆို ၊ အားေပးစကားမဆိုဘဲ လ်စ္လ်ဴ႐ႈပါမ်ားတဲ့အခါ အက်င့္ပါသြားၿပီး တဖက္လူအားငယ္ ဝမ္းနည္းခ်ိန္မွာ အားေပးဖို႔ဟာ ကိုယ့္တာဝန္မဟုတ္သလို ျဖစ္သြားတယ္။