သားကိုသခင္ လင္ကိုဘုရား

Author: BurmeseHearts

တပါးသူကိုပဲ အၿမဲတေစ ဦးစားေပးေနရၿပီး ကိုယ့္အနာဂါတ္ ကိုယ္မပိုင္တဲ့ အိမ္ေထာင္စုထဲက မိသားစုဝင္ေတြဟာ ကိုယ့္ရပိုင္ခြင့္ဆိုတာ ဘာလဲလို႔ ျပန္ေမးရမလုိပါပဲ။

အမ်ိဳးသမီးမ်ား လင္စိတ္သားစိတ္ ကုန္ရျခင္းအေၾကာင္း

Author: BurmeseHearts

အိမ္ေထာင္တခုမွာ ဇနီး သို႔မဟုတ္ ခင္ပြန္း တစ္ဦးဦးက အိမ္ေထာင္ထဲမေပ်ာ္ပိုက္ရင္ သာယာေပ်ာ္႐ႊင္တဲ့ အိမ္ေထာင္ေရးဆိုတာကို အျပည့္အဝ ခံစားရပါေတာ့မလား။

အျပစ္မဆို ႏႈတ္ခ်ိဳခ်ိဳ ဇနီးထိုထို ေအာင္ျမင္သား

Author: BurmeseHearts

သူမွားတယ္ဆိုတဲ့ ကိုယ့္အယူအဆကို ေဘးဖယ္ထားၿပီး ငါ့ကိုသာဒီလိုေျပာဆိုခံရရင္လို႔ ကိုယ္ခ်င္းစာေတြးေပးပါ။ (လူဆိုတာ အမွားမကင္းတဲ့သူေတြမဟုတ္လား။ အမွန္ခ်ည္းပဲလုပ္ႏိုင္တဲ့သူမရွိပါဘူး။)

စီးတဲ့ေရ ဆည္တဲ့ကန္သင္း

Author: BurmeseHearts

အိမ္ေထာင္တစ္ခု ထူေထာင္မယ့္ (လက္ထပ္လိုတဲ့) သမီးရည္းစားစံုတြဲေတြဟာ ေငြစုတဲ့အက်င့္ကို အိမ္ေထာင္မျပဳခင္ကတည္းက စလို႔ေလ့က်င့္ယူရမွာျဖစ္ပါတယ္။

လူမ်ိဳးမတူတဲ့ အိမ္ေထာင္ေရး

Author: BurmeseHearts

မတူညီတဲ့လူမ်ိဳးဆိုတာ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားအခ်င္း အိမ္ေထာင္ျပဳတာအျပင္ ျမန္မာနဲ႔ တ႐ုတ္ ၊ တ႐ုတ္နဲ႔ကုလား ၊ ကုလားနဲ႔ျမန္မာေတြ အပါအဝင္ အျခားလူမ်ိဳးျခား ၊ ႏိုင္ငံျခားသားေတြနဲ႔ အိမ္ေထာင္ျပဳသူေတြကို ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။