အမ်ိဳးသမီးမ်ား လင္စိတ္သားစိတ္ ကုန္ရျခင္းအေၾကာင္း

Author: BurmeseHearts

အိမ္ေထာင္တခုမွာ ဇနီး သို႔မဟုတ္ ခင္ပြန္း တစ္ဦးဦးက အိမ္ေထာင္ထဲမေပ်ာ္ပိုက္ရင္ သာယာေပ်ာ္႐ႊင္တဲ့ အိမ္ေထာင္ေရးဆိုတာကို အျပည့္အဝ ခံစားရပါေတာ့မလား။

အျပစ္မဆို ႏႈတ္ခ်ိဳခ်ိဳ ဇနီးထိုထို ေအာင္ျမင္သား

Author: BurmeseHearts

သူမွားတယ္ဆိုတဲ့ ကိုယ့္အယူအဆကို ေဘးဖယ္ထားၿပီး ငါ့ကိုသာဒီလိုေျပာဆိုခံရရင္လို႔ ကိုယ္ခ်င္းစာေတြးေပးပါ။ (လူဆိုတာ အမွားမကင္းတဲ့သူေတြမဟုတ္လား။ အမွန္ခ်ည္းပဲလုပ္ႏိုင္တဲ့သူမရွိပါဘူး။)

အိုးခ်င္းထားေတာ့ အိုးခ်င္းထိ ၊ ႀကိဳးခ်င္းထားေတာ့ ႀကိဳးခ်င္းၿငိ

Author: BurmeseHearts

အရြယ္ေရာက္သူႏွစ္ဦး အိမ္ေထာင္ျပဳတဲ့အဆင့္အထိ ျဖစ္လာဖို႔ဆိုရင္ ေယဘူယ်အားျဖင့္ အဆင့္သံုးဆင့္ ရွိေနပါတယ္။ ဒါဟာ ၁။ အေနနီးမယ္ ၂။ ၿငိတြယ္မယ္ ၃။ ေပါင္းသင္းမယ္ ဆိုတဲ့ အခ်က္သံုးခ်က္ပါ။