အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ေသာ ကေလးသူငယ္မ်ား

Author: BurmeseHearts

တစ္ႏွစ္ေအာက္အရြယ္ရွိ မိမိရဲ႕ ကေလးဟာ အေအးမိမယ္ ၊ ေခ်ာင္းဆိုးမယ္ ၊ အျခား အပရိက နာဖ်ားတာေတြ ျဖစ္မယ္ဆိုရင္ မစိုးရိမ္ပါနဲ႔ ။ ကေလးရဲ႕ ကိုယ္ခံအား တိုက္ဖ်က္ႏိုင္စြမ္းေတြက ေရာဂါပိုးေတြကို တိုက္ဖ်က္ေပးမွာပါ။ ဒီလိုပဲ ကိုယ္ခံအားနဲ႔ တိုက္ဖ်က္ရင္းက ကေလးေတြဟာ ကိုယ္ခံအားေကာင္းလာၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

ေမြးကင္းစကေလးရဲ႕ အေျခအေနမွန္ကို ဘယ္လိုတြက္ဆမယ္

Author: BurmeseHearts

(၄)ရက္ေျမာက္နဲ႔ (၅)ရက္ေျမာက္ေန႔ေတြမွာေတာ့ ႏို႔စို႔တဲ့ပမာဏ မ်ားလာတာမို႔ ဆီးသြားတဲ့အႀကိမ္အေရအတြက္ဟာလည္း မ်ားလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဝမ္းကေတာ့ (၃)ႀကိမ္ကေန (၈)ႀကိမ္အထိ သြားႏိုင္ပါတယ္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ဝမ္းဟာ ေပ်ာ့ေပ်ာ့လြယ္လြယ္ေလး သြားမွာပါ။ ကေလးႀကီးလာေလ ဝမ္းသြားတဲ့ အႀကိမ္အေရအတြက္ ေလ်ာ့က်သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေျခာက္လမွ ခုွႏွစ္လအရြယ္ ကေလး၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ

Author: BurmeseHearts

လမေစ့ဘဲ ေစာေမြးလာခဲ့တဲ့ ကေလးေတြဟာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အနညး္နဲ႔အမ်ား ေနာက္က်ႏိုင္တာကိုလည္း သတိခ်ပ္သင့္ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို သူအျပင္ေရာက္လာတဲ့ ေမြးေန႔နဲ႔ တိုင္းတာလို႔မရဘဲ သူတကယ္ ေန႔ေစ့လေစ့ ေမြးဖြားလာရမယ့္ ေန႔ကေနစၿပီး တိုင္းတာရမွာပါ။

အိမ္တြင္ ကေလးအတြက္ အေရးေပၚ ေဆာင္ထားရမည့္ပစၥည္း

Author: BurmeseHearts

တစ္ႏွစ္ေအာက္အရြယ္ရွိ မိမိရဲ႕ ကေလးဟာ အေအးမိမယ္ ၊ ေခ်ာင္းဆိုးမယ္ ၊ အျခား အပရိက နာဖ်ားတာေတြ ျဖစ္မယ္ဆိုရင္ မစိုးရိမ္ပါနဲ႔ ။ ကေလးရဲ႕ ကိုယ္ခံအား တိုက္ဖ်က္ႏိုင္စြမ္းေတြက ေရာဂါပိုးေတြကို တိုက္ဖ်က္ေပးမွာပါ။ ဒီလိုပဲ ကိုယ္ခံအားနဲ႔ တိုက္ဖ်က္ရင္းက ကေလးေတြဟာ ကိုယ္ခံအားေကာင္းလာၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

အိမ္တြင္ ကေလးအတြက္ အေရးေပၚ ေဆာင္ထားရမည့္ပစၥည္း

Author: BurmeseHearts

ကိုယ္အပူခ်ိန္တက္ေနတဲ့ကေလးကို လူႀကီးေသာက္တဲ့ေဆးေတြ မတိုက္ရပါဘူး။ အထူးသျဖင့္ ကေလးေတြကို ဆရာဝန္ ညႊန္ၾကားထားတဲ့ေဆး မဟုတ္ဘဲ မတိုက္ရပါဘူး။

ခုႏွစ္လ မွ ရွစ္လအရြယ္ ကေလးငယ္မ်ား၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ

Author: BurmeseHearts

လမေစ့ဘဲ ေစာေမြးလာခဲ့တဲ့ ကေလးေတြဟာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အနညး္နဲ႔အမ်ား ေနာက္က်ႏိုင္တာကိုလည္း သတိခ်ပ္သင့္ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို သူအျပင္ေရာက္လာတဲ့ ေမြးေန႔နဲ႔ တိုင္းတာလို႔မရဘဲ သူတကယ္ ေန႔ေစ့လေစ့ ေမြးဖြားလာရမယ့္ ေန႔ကေနစၿပီး တိုင္းတာရမွာပါ။

ကေလးငယ္မ်ား သင္ယူပံု

Author: BurmeseHearts

သူ႔ကိုထိန္းတဲ့သူဟာ သူ႔အေပၚ ေႏြးေထြးမႈ ရွိ မရွိ ၊ အကာအကြယ္ေပးမႈ ၊ လံုၿခံဳမႈ ရွိေစတာ ၊ သူငိုရင္ခ်က္ခ်င္း ေခ်ာ့ျမႇဴတာကေနစလို႔ အဲဒီလူႀကီးမိဘကို စတင္သိတတ္ တြယ္တာလာတာေတြ ၊ ေၾကာက္တတ္လာတာေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။

ရွစ္လမွကိုးလအရြယ္ ကေလးငယ္မ်ား၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ

Author: BurmeseHearts

လမေစ့ဘဲ ေစာေမြးလာခဲ့တဲ့ ကေလးေတြဟာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အနညး္နဲ႔အမ်ား ေနာက္က်ႏိုင္တာကိုလည္း သတိခ်ပ္သင့္ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို သူအျပင္ေရာက္လာတဲ့ ေမြးေန႔နဲ႔ တိုင္းတာလို႔မရဘဲ သူတကယ္ ေန႔ေစ့လေစ့ ေမြးဖြားလာရမယ့္ ေန႔ကေနစၿပီး တိုင္းတာရမွာပါ။

ကေလးဘဝတသက္စာ ပါသြားမယ့္ ခံစားခ်က္ႏွင့္ သင္ယူမႈ

Author: BurmeseHearts

ကေလးေတြဟာ ေမြးဖြားလာခဲ့ၿပီးပါမွ သူတို႔အေပၚ လူႀကီးမိဘ ပတ္ဝန္းက်င္က သူတို႔ဦးေႏွာက္ထဲ ဘာေတြထည့္ေပးသလဲ ၊ ဘယ္လိုသြန္သင္ဆံုးမ နားလည္ေပးမႈမ်ိဳးနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေစသလဲအေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့ သူတို႔ေတြရဲ႕ ေတြးေခၚမႈစြမ္းအား ၊ တီထြင္မႈစြမ္းအား ၊ အခက္အခဲေျဖရွင္းႏိုင္မႈ ၊ အရည္အေသြး တိုးတက္ထြန္းေျပာင္လာမႈဆိုတာေတြဟာ ဆက္ျဖစ္လာတာပါ။

ကိုးလမွဆယ္လအရြယ္ ကေလးငယ္မ်ား၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ

Author: BurmeseHearts

လမေစ့ဘဲ ေစာေမြးလာခဲ့တဲ့ ကေလးေတြဟာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အနညး္နဲ႔အမ်ား ေနာက္က်ႏိုင္တာကိုလည္း သတိခ်ပ္သင့္ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို သူအျပင္ေရာက္လာတဲ့ ေမြးေန႔နဲ႔ တိုင္းတာလို႔မရဘဲ သူတကယ္ ေန႔ေစ့လေစ့ ေမြးဖြားလာရမယ့္ ေန႔ကေနစၿပီး တိုင္းတာရမွာပါ။