Category Archives: ျမန္မာ့သတင္း

ေလးပြင့္ဆိုင္သာမက က်န္သူမ်ားပါဝင္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲ ယခုလကုန္ က်င္းပမည္

FacebookGoogle+LinkedInTwitterPinterestShare

ေအာက္တိုဘာ(၃၁)ရက္ေန႔တြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ဦးေ႐ႊမန္း ၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔အျပင္ က်န္သူမ်ားပါဝင္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုကို က်င္းပမည္ဟု သိရသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၊ ဦးသိန္းစိန္ ၊ ဦးေ႐ႊမန္း ၊ ဦးမင္းေအာင္လႈိင္တို႔သာမက အစိုးရလႊတ္ေတာ္ ၊ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ကိုယ္စားျပဳပုဂၢိဳလ္မ်ား ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေတြ႔ဆံု၍ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတ႐ံုးႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈတြင္ ပါဝင္မည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံမွ သိရသည္။

အဆိုပါေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈကို ေအာက္တိုဘာ(၃၁)ရက္ေန႔၌ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ပါဝင္တက္ေရာက္မည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားထံသို႔ သမၼတ႐ံုးမွ ဖိတ္ၾကားစာ ေပးပို႔ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုခ်င္းစီမွ ကိုယ္စားျပဳတက္ေရာက္ရန္ ေခၚယူျခင္းမဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံေရးပါတီ(၇)ခုျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား မဟာမိတ္အဖြဲ႔ (UNA)မွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး ၊ ပါတီ(၂၀)ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ညီေနာင္တိုင္းရင္းသား ပါတီမ်ားဖက္ဒေရးရွင္း (NBF)မွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး ၊ ပါတီ(၁၁)ခုျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီမဟာမိတ္ (FDA)မွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ဒုတိယသမတၱ(၁) ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္း ၊ ဒုတိယသမၼတ(၂) ဦးဥာဏ္ထြန္း ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ ၊ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠဌ ဦးတင္ေအးတို႔လည္း တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး (UNA)မွ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠဌ ဦးခြန္ထြန္းဦး  ၊ (NBF)မွ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီဥကၠဌ ဦးစိုင္းအိုက္ေပါင္း ၊ (FDA)မွ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အင္အားစုပါတီဥကၠဌ ဦးခင္ေမာင္ေဆြတို႔ တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ဖိတ္ၾကားစာ လက္ခံရရွိခဲ့ၿပီး ေဆြးေႏြးမည့္အေၾကာင္းအရာ အေသးစိတ္မပါဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျငင္သာေပ်ာ့ေျပာင္းစြာျဖင့္ ခိုင္မာေအာင္ လုပ္မည္ဆိုတာမ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္း (UNA)မွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးစိုင္းလိတ္က ဆိုခဲ့သည္။

Source : EMG

ပံုရိပ္(burmesehearts.com)

ဗုိလ္႐ႈခံစင္ျမင့္ သမၼတ ရန္ပံုေငြျဖင့္ ေဆာက္မည္

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ ေမးခြန္းထုတ္ေဝဖန္မႈေၾကာင့္ ဗုိလ္႐ႈခံ အေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္ စရိတ္ကို ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ရန္ပံုေငြျဖင့္ ေျပာင္းလဲက်ခံသံုးစြဲ သြားမည္ဟု ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ ႀကီးဦးစုိးတင့္က ေအာက္တိုဘာ ၂၈ ရက္တြင္ လႊတ္ေတာ္သို႔ ေျပာသည္။

ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၌ပင္ သမၼတ သံုးစြဲခြင့္ရိွသည့္ သီးသန္႔ရန္ပံုေငြ အခြင့္အေရးကို ေပးအပ္ထားသည္ျဖစ္၍ ထိုသို႔ ေျပာင္းလဲ သံုးစြဲျခင္းေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရန္ လိုအပ္ေတာ့ မည္ မဟုတ္ေပ။

ဗိုလ္႐ႈခံ အေဆာက္အအံုတည္ေဆာက္ ျခင္းအတြက္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္း၊ လုိအပ္သည္မ်ား ေပါင္စပ္ညိႇႏိႈင္း ျခင္း၊ မူလရန္ပံုေငြေတာင္းခံရန္ မမီျခင္းႏွင့္ မူလ ခန္႔မွန္းေျခစာရင္းတြင္ မပါရွိေသာ္လည္း ဘ႑ာႏွစ္တြင္ မျဖစ္မေနသံုးစြဲ ရန္လုိအပ္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္က လုပ္ငန္းစီမံကိန္းကုိ စစ္ေဆးၾကည့္ရာတြင္ လုိအပ္ေသာ ပရိေဘာဂ ပစၥည္းမ်ားအတြက္ က်ပ္ သန္းေပါင္း ၄၂၁ ဒသမ ၉၇၈ သံုးစြဲထားၿပီး ဗုိလ္႐ႈခံစင္ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ က်ပ္သန္း ေပါင္း ၅၀၀ သံုးစြဲထားကာ ဗုိလ္႐ႈခံစင္ျမင့္ လွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ က်ပ္သန္း ေပါင္း ၁,၀၀၀ သံုးစြဲ ထားသည္ဟု ဆုိသည္။

ေဆာက္လုပ္ရျခင္းမွာ ယခင္ ဒီမုိကေရစီေခတ္ အစိုးရမ်ားလက္ထက္ ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္မွ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ထိ က်င္းပခဲ႔ သည့္ ဗုိလ္႐ႈသဘင္ကို ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ရန္ လမ္းၫႊန္ခ်က္အရ တည္ေဆာက္ ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေမလ ကုန္မွစၿပီး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဒုတိယ၀န္ႀကီးကေျပာသည္။

Source : Mizzima

ပံုရိပ္(burmesehearts.com)

မထသ(၃၁) အမ်ဳိးသမီးသီးသန္႔ ယာဥ္လိုင္း ႐ံႈးလြန္းသျဖင့္ တစ္လသာေျပးဆြဲမည္

အမွတ္ ၃၁ အမ်ဳိးသမီးသီးသန္႔ ယာဥ္လိုင္း ေျပးဆြဲမႈကို ေအာက္တိုဘာ ၂၇ ရက္ကမွ စတင္ျခင္းျဖစ္ေသာ္ လည္း အ႐ႈံးေပၚေန၍ တစ္လခန္႔သာ မျဖစ္မေနေျပးဆြဲေတာ့မည္ဟု ယာဥ္ပိုင္ရွင္ ဦးကုိကုိႏုိင္က ေျပးဆြဲ ၿပီး တစ္ရက္အၾကာတြင္ ဆိုခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕အစည္းအခ်ိဳ႕က ကူညီရန္ ကမ္းလွမ္းမႈမ်ားရိွသည္ဟု ဦးကိုကိုႏိုင္က ေျပာသည္။ယာဥ္လိုင္း ပိုင္ရွင္မ်ားက ယာဥ္စီးခကို က်ပ္၂၀၀ျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရထံသို႔ ထပ္မံတင္ျပရန္စီစဥ္ေနၿပီး မရပါက အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းတို႔၏ အကူအညီ ယူမည္ဟုဆိုသည္။

အမ်ဳိးသမီးယာဥ္လိုင္းမ်ား ေပၚေပါက္ရန္ႀကိဳးပမ္းသူ ေဒၚေကခိုင္ေအာင္ခင္က “ယာဥ္လိုင္းေတြမွာ ေၾကာ္ျငာ ေတြ လုပ္လာတာမ်ဳိး၊ အမ်ဳိးသမီးယာဥ္ေမာင္း၊ ယာဥ္ေနာက္လိုက္ေတြ ခန္႔ထားေပးလိုက္ရင္ေတာ့ အမ်ဳိး သမီး အဖြဲ႔အစည္းေတြကေန တစ္ဆင့္အခြင့္အေရးေတြနဲ႔ ေပးလာရင္ ယာဥ္လိုင္းေတြ အ႐ႈံးေပၚေနတာ ေလ်ာ့ သြားပါလိမ့္မယ္”ဟု ေျပာသည္။

၃၁ ယာဥ္ ငါးစီးကို ေတာင္ဥကၠလာ ေဘလီကားဂိတ္မွ ေတာင္ဥကၠလာ (ေမတၱာလမ္း) ၊ ၁၄/၁၅ လမ္းဆံု ၊ ရတနာလမ္း၊ ေက်ာက္ကုန္း၊ တာေမြ(အထက-၃)၊ တာေမြေစ်းဗလီ (တာေမြအခြန္လြတ္ေစ်း ဘက္)၊ ယုဇနပလာဇာ၊ မဂၤလာေစ်း၊ ပုဇြန္ေတာင္ေစ်း၊ လမ္း ၅၀၊ အေနာ္ရထာ လမ္းမွ ဘုန္းႀကီးလမ္း စံျပမွတ္တိုင္ တို႔သို႔ ႐ံုးဆင္း႐ံုးတက္ခ်ိန္မ်ားတြင္ ၁၅ မိနစ္ျခား ေျပးဆြဲေနျခင္းျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း ယာဥ္လိုင္းငါးခွမွ ယာဥ္လိုင္းတစ္လိုင္းလွ်င္ ႏွစ္စီးႏႈန္းျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးသီး သန္႔ ဘတ္စ္ကား ၁၀ စီးျဖင့္ ႐ံုးႏွင့္ေက်ာင္း တက္/ဆင္း ခ်ိန္မ်ားတြင္ ေျပးဆြဲခဲ့ေသာ္လည္း တြက္ေျခမ ကိုက္သျဖင့္ ေျခာက္လခန္႔သာ ေျပးဆြဲၿပီး ရပ္နားခဲ့ရသည္။

Source : Mizzima

ပံုရိပ္(burmesehearts.com)

ေမာ္လၿမိဳင္တြင္ စက္မႈဇုန္အသစ္ ထပ္မံေဖာ္ေဆာင္မည္

မြန္ျပည္နယ္တြင္ ေက်ာက္တန္းစက္မႈဇုန္(ေမာ္လၿမိဳင္)ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု မြန္ျပည္နယ္ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ဦးလွရွိန္က ေျပာသည္။

ေမာ္လၿမိဳင္စက္မႈဇုန္အသစ္ တည္ေနရာကို ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ ေက်ာက္တန္းေက်းရြာရွိ ေျမဧက ၃၀၀ ခန္႔တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္ၿပီး စက္မႈဇုန္လမ္းေဖာက္လုပ္ေရး၊ ေျမသားျမႇင့္တင္ျပဳျပဳင္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္မီး ႏွင့္ ေရရရွိေရးလုပ္ငန္း က႑ေလးခုအတြက္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို တင္ဒါေခၚယူထားကာ ကုမၸဏီ ေပါင္း ၁၃ ခု လာ ေရာက္ေလွ်ာက္ထားၿပီးျဖစ္သည္။

မြန္ျပည္နယ္တြင္ ေမာ္လၿမိဳင္စက္မႈဇုန္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ဖူးေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္ျခင္းမရွိသည့္ အတြက္ မြန္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ၿမိဳ႕ႏွင့္အနီးဆံုးေနရာတြင္ စက္မႈဇုန္အသစ္တစ္ခု အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

စက္မႈဇုန္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ေက်ာက္တန္းေက်းရြာရွိ ေျမေနရာသည္ ယခင္က လယ္ယာေျမ ျဖစ္ၿပီး မြန္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕က စက္မႈဇုန္ျဖစ္ေျမာက္ရန္အတြက္ လယ္ယာေျမကို အျခားေျမအျဖစ္ အသံုးျပဳခြင့္ လ/န(၃၉) ထုတ္ေပးခဲ့ကာ လယ္ေျမပိုင္ရွင္မ်ားထံမွ စက္မႈဇုန္ရင္းႏွီးလုပ္ကိုင္ရန္ စိတ္၀င္စား သည့္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို တိုက္႐ိုက္၀ယ္ယူခြင့္ေပးခဲ့သည္။

ေျမ တစ္ဧကလွ်င္ က်ပ္သိန္း ၂၀၀ ဝန္းက်င္ျဖင့္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ၾကၿပီး ယခု အခ်ိန္တြင္ ေျမဧက ၃၀ ခန္႔သာ က်န္ရွိေတာ့သည္ဟု ဦးလွရွိန္က ဆိုသည္။

စက္မႈဇုန္ေျမကြက္ ဝယ္ယူထားသူမ်ားသည္ စက္မႈဇုန္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ က်ပ္သိန္း ၁၇၀ ကို အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ စက္မႈဇုန္ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီသို႔ ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္သည္။

Source : Mizzima

ပံုရိပ္(burmesehearts.com)

လိပ္ကၽြန္းလူသတ္မႈ အစြပ္စြဲခံ ျမန္မာႏွစ္ဦးအား ဒုတိယႀကိမ္ DNA စစ္ရန္ ထိုင္းခြင့္ျပဳ

ထိုင္းလူသတ္မႈတြင္ ေမးခြန္းမ်ားစြာ ေထာက္ျပေနသျဖင့္ တရားခံအျဖစ္ စြပ္စြဲထားသူ ျမန္မာႏွစ္ဦး၏ DNA ကို ေနာက္တစ္ႀကိမ္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးခံရန္ ထိုင္းရဲက ခြင့္ျပဳမည္ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေအာက္တုိဘာ ၂၉ ရက္က ေျပာသည္။

“သံသယရွိေနတာေတြေၾကာင့္ DNA ျပန္လည္စစ္ေဆးဖို ့ ခြင့္ျပဳမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့စစ္ေဆးမႈမွာ မသမာတာရွိေနတယ္လို ့ထင္ရင္
ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ျပန္စစ္ေဆးခြင့္ ျပဳမွာပါ”ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ပရာယုခ်န္အိုခ်ာက သီတင္းပတ္ ဝန္ႀကီးအဖြဲ ့အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာခဲ့သည္။

ယခုကဲ့သို ့ဒုတိယအႀကိမ္ DNA ျပန္စစ္ေဆးခြင့္ ေတာင္းဆိုထားျခင္းရွိမရွိကိုမူ က်ိန္းေသမသိရေသးေပ။

ၿဗိတိန္စုံတြဲ အသတ္ခံရမႈတြင္ ေသဆုံးခႏၶာတစ္ခုတြင္ ေတြ႔ရွိသည့္ ဒီအိုင္ေအႏွင့္ ကိုက္ညီသည္ဟုဆိုကာ ျမန္မာေရြ ့ေျပာင္းလုပ္သား
ႏွစ္ဦးကုိ ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းစုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားအတြက္ ေထာက္ျပျခင္းမ်ားရွိခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္က ေကာ့ေတာင္ကြ်န္းတြင္ မုဒိမ္းက်င့္ သတ္ျဖတ္ထားသည့္ ခရီးသြားၿဗိတိန္စုံတြဲ၏ ယိုယြင္း႐ုပ္အေလာင္းမ်ားကို
ေတြ႔ရွိၿပီးေနာက္ ျမန္မာလူငယ္ႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေဇာ္လင္းႏွင့္ ဝင္းေဇာ္ထြန္းကို ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။

၎တို ့ႏွစ္ဦးက အမႈတြင္ ပထမ၌ ခံဝန္ခဲ့ေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္အပတ္က ႐ုိက္ႏွက္ႏွိပ္စက္သျဖင့္ ခံဝန္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ခံဝန္ကို ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။

ယင္းအမႈတြင္ ထိုင္းရဲမ်ား ကိုင္တြယ္ပုံႏွင့္ပတ္သက္ကာ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္းပင္မက ႏိုင္ငံရပ္ျခား တိုင္းျပည္မ်ားက ေဝဖန္ေနၾကသည္။

Source : Mizzima

ပံုရိပ္(burmesehearts.com)

ကိုပါႀကီး အသတ္ခံရမႈကို ဆႏၵျပသူမ်ား တရားစြဲခံရ

အလြတ္သတင္းေထာက္ ကိုပါႀကီး အသတ္ခံရမႈ အမႈမွန္ေဖာ္ထုတ္ေပးေရး မႏၱေလးၿမိဳ႕၌ ဆႏၵျပဦးေဆာင္ သူ ႏွစ္ဦး အပါအ၀င္၂၀ဦးကို ပုဒ္မ-၁၈ ျဖင့္ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ေအာက္တိုဘာ ၂၈ ရက္ တြင္ တရားစြဲဆိုထားသည္ဟု ဆႏၵျပရာတြင္ပါ၀င္သူ ေမတၱာကမ္ပိန္း (အထက္ ျမန္မာျပည္) တာ၀န္ခံ ဦးညီညီေက်ာ္က ေျပာသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၂၇ ရက္၊ ညေန ၆ နာရီတြင္ မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ ၂၆ လမ္းႏွင့္ လမ္း ၈၀ ေထာင့္၊ ေအာင္ေျမ သာဇံၿမိဳ႕နယ္တြင္ ႏုိင္ငံေရးတက္ႂကြ လႈပ္ရွားသူမ်ား၊ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ မီဒီယာသမားမ်ား၊ ဗကသအ ဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ဖေယာင္းတိုင္ မီးထြန္းဆႏၵေဖာ္ထုတ္ ေတာင္းဆိုမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။

ဆႏၵျပသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ၿငိမ္းစုစီ ဥပေဒပုဒ္မ-၁၈ ျဖင့္ တရားစြဲ ဆိုေနျခင္းသည္ တရား ဥပေဒ စိုးမိုးမႈ မရွိျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ျပည္ၿမိဳ႕မွ တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေန ဦးျမင့္ေအးက ေျပာသည္။

“ဦးေဆာင္သူေတြတင္ ပုဒ္မ-၁၈နဲ့ ၿငိ တာမဟုတ္ဘူး။ ေလွ်ာက္တဲ့ လူအားလံုးပါ တယ္။ စီတန္းလွည့္လည္ သူ အားလံုးကို ဆြဲရမွာကို ဦးေဆာင္သူလိုလို၊ ေခါင္းေဆာင္သူလိုလိုနဲ႔ ေရြးဆြဲေနတာ တရားဥပေဒနဲ႔ မညီ ဘူး မမွ်တဘူး”ဟု ၎က ေျပာသည္။

“တရားစြဲထားတာ ဟုတ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ဆိုတာေတာ့ မေျပာႏုိင္ေသးပါဘူး။ အခုစြဲထားတာေတာ့ ပုဒ္မ-၁၈နဲ႔ စြဲ ထားတာပါ”ဟု ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၅) ရဲစခန္းမွ တာ၀န္မွဴး ဒု-ရဲအုပ္ သန္႔ဇင္ထြန္းက ေျပာသည္။

ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္ (၅) ရဲစခန္းမွဴး၊ ဒု-ရဲမွဴးေအာင္ျမင့္က တရားလိုျပဳလုပ္၍ ကိုသိန္းေအာင္ ျမင့္ အပါအ၀င္ ၂၀ ဦးကို ပ ၄၁၃/၂၀၁၄ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားသည္ဟု ဆိုသည္။

Source : Mizzima

ပံုရိပ္(burmesehearts.com)

ကိုပါႀကီးအမႈ ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ ျပည္တြင္ ဆႏၵျပ

မြန္ျပည္နယ္ က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တပ္မေတာ္က ဖမ္းဆီးၿပီးေနာက္ ေသဆံုးသြားၿပီဟု သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အလြတ္သတင္းေထာက္ ကိုပါႀကီး ေသဆံုးမႈ အမႈမွန္ေဖာ္ ထုတ္ေပးရန္ ပဲခူးတိုင္း၊ ျပည္ၿမိဳ႕ရိွ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားက ေအာက္တိုဘာ ၂၉ ရက္တြင္ ဆႏၵျပေတာင္းဆုိလုိက္သည္။

ဥပေဒမဲ့ဖမ္းဆီးမႈ အလိုမရွိ၊ ဥပေဒမဲ့ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္သတ္ျဖတ္မႈ အလိုမရွိ၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ က်ရွံဳးပါေစ၊ အဓမၼ၀ါဒ က်႐ံႈးပါေစ၊  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေပးတဲ့စစ္ပညာ ျပည္သူေတြကို သတ္ဖို႔ မဟုတ္ဘူး စသည့္ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ား ဟစ္ေၾကြးၾကသည္။

ဆႏၵျပသူတို႔သည္ ျပည္ၿမိဳ႕၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းအတိုင္း ကိုးေသာင္းမီးပိြဳင့္ေရွ႕သို႔ခ်ီတက္ခဲ့ၾကၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္တြင္ မပါဝင္သည့္ ေရႊတစ္ေခ်ာင္းလမ္း အတြင္းဝင္ေရာက္ခဲ့၍ ရဲတပ္ဖြဲ႕က တားျမစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ဆႏၵျပသူတို႔က လက္မခံခဲ့ဘဲ အဆိုပါ လမ္းမွ တစ္ဆင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္သို႔ ျပန္လည္ခ်ီတက္ခဲ့ၿပီး ဆႏၵျပပြဲကို ရပ္နားလိုက္သည္။

“ကိုပါႀကီးကို ဥပေဒမဲ့ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ အစေဖ်ာက္ဖ်က္တဲ့အေပၚ အမွန္တရားေပၚေပါက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ က်ဴးလြန္သူေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္အေရးယူဖို႔ ျပည္ေဒသခံလူမႈႏိုင္ငံေရး အင္အားစုေတြက ဆႏၵျပေတာင္းဆိုျခင္းျဖစ္တယ္” ဟု ဦးေဆာင္ဆႏၵျပသူ ကိုမင္းမင္းကေျပာသည္။

Source : Mizzima

ပံုရိပ္(burmesehearts.com)