အဲနာတြစ္ (Ena Twigg) သည္ ၂၀ရာစု ေႏွာင္းပိုင္းကာလတြင္ နာမည္ႀကီးခဲ့ေသာ အဂၤလန္သူ နတ္ဝင္သည္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူမသည္ အေမရိကန္သမၼတ ဂၽြန္ကေနဒီ ၊ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၏ ေလတပ္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဆာေဒါဒင္း ၊ အေမရိကန္ လူမည္းေခါင္းေဆာင္ မာတင္လူသာကင္း ဂ်ဴနီယာကဲ့သို႔ေသာလူတို႔ တမလြန္မွ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုၾကရာတြင္ ၾကားခံ နာမ္ဝိဥာဥ္အျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ သူမ၏ တမလြန္ႏွင္ ့သက္ဆိုင္ေသာ ျမားေျမာင္လွသည့္…
Read More...

ေငြခ်စ္သူ

မင္းရဲ႕ခါးသီးမႈ မျမင္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ငါ့ရဲ႕စိတ္က ကန္းတယ္ ငါ့ရဲ႕အရိပ္မျမင္ခ်င္ေလာက္ေအာင္ မင္းရဲ႕အမုန္းက ၾကမ္းတယ္…